Velkommen

Denne siden er ikke aktiv lengre, da jeg etter min deltagelse i Hele Norge Baker har flyttet over til http://bakeprosjektet.no, håper du vil følge meg på min nye portal:)